Świadczymy usługi w zakresie sporządzania audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Wykonujemy opracowania (ekspertyzy) dotyczące podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających ilość zużywanej energii (a zatem jej koszt). Audyt energetyczny może dotyczyć całości energii (tzn. dla celów grzewczych, chłodzenia, oświetlenia, procesów technologicznych etc.) lub tylko wybranych zagadnień - np. audyt oświetlenia tzw. OAE (Oświetleniowy Audyt Energetyczny). Celem przeprowadzonego audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) i określenie ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia wystawiona przez Naszych audytorów stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.Zachęcamy do współpracy


"ENGINEERING" Usługi Projektowe,
Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne
Michał Robaczewski


ul. Droga Kurpiowska 101
86-300 Grudziądz
NIP: 876-212-06-17
Mobile: +48 504 581 864
e-mail:
biuro@pomiary-grudziadz.pl
dzialtechniczny@pomiary-grudziadz.pl

© Marcin Rzymkowski