Świadczymy usługi w zakresie sporządzania kompletnej dokumentacji technicznej i budowlanej w branży elektroenergetycznej i AKPiA. Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach: koncepcje, projekty budowlane i projekty wykonawcze oraz dokumentacje powykonawcze. Główne założenia działalności to rzetelność, elastyczność wobec zmieniających się wymagań Inwestora, a także profesjonalizm i odpowiedzialność w pełnym zakresie świadczenia usług. Za główne cele stawiamy sobie pełną satysfakcję Inwestora, wysoką, jakość świadczonych usług, rzetelność, profesjonalizm i odpowiedzialność oraz terminowe wykonywanie powierzonych zleceń. Projekty opracowane są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia (o ile wymagają oddzielne przepisy). Na dokumentację projektową w zależności od wymagań Inwestora składają się : projekty, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.
Zachęcamy do współpracy


"ENGINEERING" Usługi Projektowe,
Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne
Michał Robaczewski


ul. Droga Kurpiowska 101
86-300 Grudziądz
NIP: 876-212-06-17
Mobile: +48 504 581 864
e-mail:
biuro@pomiary-grudziadz.pl
dzialtechniczny@pomiary-grudziadz.pl

© Marcin Rzymkowski